Kim Tự Tháp Orgonite Luân Xa Năng Lượng Thạch Anh

6.290.000 

– Kim tự tháp phát năng lượng dương tích cực.

– Thời gian hoạt động của kim tự tháp là vĩnh viễn, mua một lần sử dụng mãi mãi.

–  Trước khi dùng và sâu mỗi 3 – 6 tháng chỉ cần thanh lọc lại 1 lần.

– Khi nào bạn cần tăng năng lượng từ trường tốt và tập trung hơn.